skip to Main Content

SIMPLEX SEMINAR – Hội thảo Hồ Chí Minh

Simplex Seminar – Simplex (Tyco) by Johnson Control – Fire Alarm – Fire Detection

(05/09/2017)

Hội thảo Simplex được tổ chức bởi AppliancZ Vietnam tại địa chỉ 109 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh cùng với sự hỗ trợ của Tyco Singapore.
Simplex (Tyco) by Johnson Controls là một trong những thương hiệu đứng đầu thế giới về hệ thống báo cháy.
Hội thảo diễn ra nhằm mục đích quảng bá thương hiệu Simplex trong thị trường báo cháy Việt Nam, hướng đến các chủ đầu tư, các nhà thầu, nhà thiết kế. Đồng thời cập nhật tiêu chuẩn mới nhất của NFPA72 và các công nghệ mới (BIM, Pre-T&C and Service tool) trong việc thiết kế, thi công, T&C và vận hành các sản phẩm của Simplex.

Back To Top