skip to Main Content

Johnson Controls IBS Products

Johnson Controls – IBS (Intergrated Building Sollution) – Giải pháp xây dựng tích hợp tòa nhà

Johnson Controls - MS-NAE451L-2 Johnson Controls IBS ProductsJohnson Controls – MS-NAE451L-2 (Application and Data Server – Ứng dụng và trung tâm dữ liệu)

MS-NAE451L- 2 của Johnson Controls cung cấp giám sát và kiểm soát thiết bị toàn diện, lập kế hoạch, cảnh
báo và quản lý sự kiện, quản lý năng lượng, trao đổi dữ liệu, lập biểu đồ và lưu trữ dữ liệu

Tìm hiểu thêm

Johnson Controls - MS-FAC2611-0 Johnson Controls IBS Products

Johnson Controls -FAC2611- 0 (Advanced Application Field Equipment Controller-bộ điều
khiển thiết bị trường cao cấp)

Bộ điều khiển FAC2611-0  của Johnson Controls có tích hợp tính năng thời gian thực và hỗ trợ các tác vụ
dựa trên thời gian, bộ điều khiển này cho phép kiểm soát lịch trình, cảnh báo và lập
biểu đồ. FAC có thể tiếp tục kiểm soát và theo dõi thời gian khi offline trong một
khoảng thời gian dài từ mạng hệ thống Metasys®

Tìm hiểu thêm

Johnson Controls - MS-FEC2621-0 Johnson Controls IBS Products

Johnson Controls- MS-FEC2621- 0 (Field Equipment Controller- bộ điều khiển thiết bị trường )

MS-FEC2621 của Johnson Controls là bộ điều khiển thiết bị trường 17 điểm với 6UI, 2BI, 3BO, 2AO và 4CO; nguồn cấp
24VAC, hỗ trợ FC và SA bus, tích hợp màn hình hiền thị và 6 nút chạm điều
hướng.

Tìm hiểu thêm

Johnson Controls - IOM Johnson Controls IBS Products

Johnson Controls- IOM ( Input  / Output Module-module mở rộng)

IOM của Johnson Controls có thể sử dụng một trong hai chức năng, tùy thuộc vào nơi được cài đặt trong
hệ thốngng Metasys. Khi cài đặt trên Sensor / Actuator (SA BUS) của Bộ điều
khiển FEC và FAC hoặc VMA, IOM sẽ mở rộng số điểm vào/ra của các bộ điều
khiển này. Khi cài đặt trên FC bus , IOM có thể được sử dụng như các bộ ghép
kênh I/O để hỗ trợ giám sát và điều khiển từ bộ điều khiển mạng NAE và NCE.

Tìm hiểu thêm

Johnson Controls - T5200 Johnson Controls IBS Products

Johnson Controls- T5200-E ( LCD Digital Fan Coil Thermostat –bộ điều khiển nhiệt độ cho FCU)

T5200-E của Johnson Controls là bộ điều chỉnh nhiệt độ cho FCU được thiết kế để điều khiển chế độ nóng, lạnh,
hoặc điều hòa không khí quanh năm trong các khu thương mại, nhà máy và căn hộ

Tìm hiểu thêm

Johnson Controls - VMA1630 Johnson Controls IBS ProductsJohnson Controls- VMA1630

VMA1630 của Johnson Controls là bộ điều khiển số lập trình được, được thiết kế cho ứng dụng VAV kết
nối qua truyền thông BACnet® Master-Slave/Token- Passing (MS/TP) hoặc N2.
Bộ điều khiển VMA có thể tích hợp với cảm biến áp suất số với động cơ điều
khiển van và bộ xử lý 32bit.

Tìm hiểu thêm

Johnson Controls - T8600 Johnson Controls IBS ProductsJohnson Controls- T8600 Modbus Thermostat- bộ điều khiển nhiệt độ Modbus

T8600 của Johnson Controls với điều khiển vi xử lý. Màn hình hiển thị LCD lớn, hiển thị chế độ làm
việc( lạnh/nóng/thông gió ). Tốc độ quạt. nhiệt độ bên trong và nhiệt độ cài
đặt…Màn hình cảm ứng điện dung giúp vận hành dễ dàng. Các phím chức năng:
bật tắt nguồn, lựa chọn chế độ, điều chỉnh tốc độ quạt, thời gian và 2 nút điều chỉnh
tăng giảm.

Tìm hiểu thêm

Johnson Controls - T8800 Johnson Controls IBS ProductsJohnson Controls- T8800 Bacnet Thermostat- Bộ điều khiển nhiệt độ Bacnet

T8800 của Johnson Controls là bộ điểu chỉnh nhiệt độ cho FCU với điều chỉnh nhiệt độ cục bộ để tạo môi trường
thoải mái. Nó cho phép lựa chọn đơn vị nhiệt độ, nhiệt độ đặt, lựa chọn chế độ, và
những giá trị khác nhau để điều khiển chế độ nhiệt, thông gió, điều hòa không khí
hệ thống (HVAC) để duy trì nhiệt độ phòng mong muốn. Tính năng tùy chọn – chế
độ không người dùng để tiết kiệm năng lượng.

Tìm hiểu thêm

Johnson Controls - M9108 Johnson Controls IBS ProductsJohnson Controls- M9108 Actuator-động cơ van điện

M9108-GGx- 2 hoặc M9108-HGx- 2 của Johnson Controls cung cấp momen xoắn lên đến 70lb.in (8N.m).
Góc quay được điều chỉnh cơ học từ 0 đến 90 ° với độ tăng 5 0 . Tích hợp công tắt
phụ để hiển thị vị trí dừng cuối hoặc để thực hiện các chức năng chuyển đổi ở bất
kỳ góc độ nào trong phạm vi xoay vòng đã chọn.

Tìm hiểu thêm

 

 

Tìm hiểu thêmJohnson Controls IBS Products

Back To Top