skip to Main Content
Hãy đặt một câu hỏi

  Your Name (required)

  Your Email (required)

  Your Message

  Hồ Chí Minh: CR3-17B, Tầng 2, Crescent Residence 3, 109 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7.
  Tel : [+84.28] 5411 1128 | F : [+84.28] 5411 1130

  Brands Contacts

  Johnson Controls (BMS) : Mr. Đặng Công Lý E: ly.dang@appliancz.com.vn M: +84 976 699 128
  York (Chiller) : Mr. Phan Ngọc Quân E: quan.phan@appliancz.com.vn M: +84 982 885 538
  Simplex (Fire Alarm) : Mr. Đặng Công Lý E:  ly.dang@appliancz.com.vn M: +84 976 699 128
  BAC (Cooling Tower) : Mr. Võ Hoàng Thanh E: thanh.vo@appliancz.com.vn M: +84 908 599 592
  Scentair/Optipura : Ms. Phạm Thị Tuyết
  E: tuyet.pham@appliancz.com.vn M: +84 968 435 533
   Trion : Mr. Võ Hoàng Thanh E: thanh.vo@appliancz.com.vn M: +84 908 599 592
  Service : Ms. Đinh Ngọc Thảo E: thao.dinh@appliancz.com.vn M: +84 938 625 093
   

  Hà Nội: Tầng 4, Toserco Building, 273 Kim Mã, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình.
  Tel : [+84.24] 3926 4730 | F : [+84.24] 3926 4729

  Brands Contacts

  Johnson Controls (BMS) : Mr. Chu Mạnh Quỳnh E: quynh.chu@appliancz.com.vn M: +84 973 345 843
  York (Chiller) : Mr. Vũ Hữu Quý E: quy.vu@appliancz.com.vn M: +84 941 933 009
  Simplex (Fire Alarm) : Mr. Chu Mạnh Quỳnh E: quynh.chu@appliancz.com.vn M: +84 973 345 843
  BAC (Cooling Tower) : Mr. Phạm Xuân Lộc E: loc.pham@appliancz.com.vn M: +84 989 989 123
  Scentair/Optipura : Ms. Thuận Nguyễn
  E: thuan.nguyen@appliancz.com.vn M: +84 988 233 659
  Trion : Mr. Phạm Xuân Lộc E: loc.pham@appliancz.com.vn M: +84 989 989 123
  Service : Ms. Đinh Ngọc Thảo E: thao.dinh@appliancz.com.vn M: +84 938 625 093
   
  Back To Top