skip to Main Content
Hãy đặt một câu hỏi

  Your Name (required)

  Your Email (required)

  Your Message

  Main Office in Hochiminh City : CR3-17B, Floor 2, Crescent Residence 3, 109 Ton Dat Tien Street, Tan Phu Ward, District 7.
  Tel : [+84.28] 5411 1128 | F : [+84.28] 5411 1130

  Brands Contacts

  Johnson Controls (BMS) : Mr. Đặng Công Lý E: ly.dang@appliancz.com.vn M: +84 773 799 468
  York (Chiller) : Mr. Phan Ngọc Quân E: quan.phan@appliancz.com.vn M: +84 982 885 538
  Simplex (Fire Alarm) : Mr. Đặng Công Lý E:  ly.dang@appliancz.com.vn M: +84 773 799 468
  BAC (Cooling Tower) : Mr. Phạm Xuân Lộc E: loc.pham@appliancz.com.vn M: +84 989 989 123
  Scentair/Optipura : Ms. My Nguyễn
  E: my.nguyen@appliancz.com.vn M: +84 984 262 831
  Trion : Mr. Phạm Xuân Lộc E: loc.pham@appliancz.com.vn M: +84 989 989 123
  Service : Ms. Đinh Ngọc Thảo E: thao.dinh@appliancz.com.vn M: +84 938 625 093

  Branch Office in Ha Noi City: Floor 4, Toserco Building, 273 Kim Ma Street, Giang Vo Ward, Ba Dinh District.
  Tel : [+84.24] 3926 4730 | F : [+84.24] 3926 4729

  Brands Contacts

  Johnson Controls (BMS) : Mr. Chu Mạnh Quỳnh E: quynh.chu@appliancz.com.vn M: +84 973 345 843
  York (Chiller) : Mr. Vũ Hữu Quý E: quy.vu@appliancz.com.vn M: +84 941 933 009
  Simplex (Fire Alarm) : Mr. Chu Mạnh Quỳnh E: quynh.chu@appliancz.com.vn M: +84 973 345 843
  BAC (Cooling Tower) : Mr. Phạm Xuân Lộc E: loc.pham@appliancz.com.vn M: +84 989 989 123
  Scentair/Optipura : Ms. My Nguyễn E: my.nguyen@appliancz.com.vn M: +84 984 262 831
  Trion : Mr. Phạm Xuân Lộc E: loc.pham@appliancz.com.vn M: +84 989 989 123
  Service : Ms. Đinh Ngọc Thảo E: thao.dinh@appliancz.com.vn M: +84 938 625 093
   
  Back To Top