CHILLER | Hệ Thống HVAC | YORK |
95 Lượt xem

CYK Compound Centrifugal Chiller

CYK Compound Centrifugal Chiller từ YORK®
Chúng tôi cung cấp giải pháp hiệu suất cao nhất với máy làm lạnh ly tâm YORK® CYK Compound Chiller. Được thiết kế đặc biệt cho điều kiện cao và điều khiển các ứng dụng với áp suất khác biệt duy nhất, thiết bị làm lạnh chuẩn chỉ không thể cạnh tranh với máy làm lạnh CYK của chúng tôi.

– Từ chuyên gia Chiller
– Tối ưu hóa cho hiệu suất cuối cùng
– Chi phí sở hữu thấp hơn một cách đáng kể
– Định nghĩa mới về tính bền vững

Chia sẻ
Miêu tả

CYK Compound Centrifugal Chiller từ YORK® – Chúng tôi cung cấp giải pháp hiệu suất cao nhất với máy làm lạnh ly tâm YORK® CYK Compound Chiller. Được thiết kế đặc biệt cho điều kiện cao và điều khiển các ứng dụng với áp suất khác biệt duy nhất, thiết bị làm lạnh chuẩn chỉ không thể cạnh tranh với máy làm lạnh CYK của chúng tôi.

CYK Compound Centrifugal Chiller có khả năng chịu áp suất cao hoạt động ngoài phạm vi của các thiết bị làm lạnh ly tâm điển hình và kết hợp thiết kế sử dụng hai máy nén ly tâm được bố trí trong một loạt để xử lý các ứng dụng bơm làm mát bằng không khí, làm lạnh nước và bơm nhiệt.

*Tính năng sản phẩm:

  • Công suất: 300-2,500 TR (1,050-8,800 kW)
  • Hiệu suất Cao Cấp Cao – Máy làm lạnh hỗn hợp (2 máy nén trong loạt) cung cấp hiệu suất cao trên các ứng dụng bơm nhiệt, làm mát bằng nước, băng mát, băng nhiệt, và bơm nhiệt.
  • Khả năng thích ứng cao hơn – Để phù hợp nhất với yêu cầu ứng dụng, mỗi máy nén có thể được tối ưu hóa cho các điều kiện hoạt động.
  • Hiệu suất cao Off-Design – Kiểm soát công suất trên mỗi máy nén cho phép hoạt động tốt hơn ở các điều kiện thiết kế off-design hơn là điển hình cho máy nén đa năng.
  • Các dòng điện và âm thanh xâm nhập thấp hơn – Nhiều máy nén có nghĩa dòng điện khởi động thấp hơn trong quá trình khởi động và mức âm thanh thấp hơn trong quá trình hoạt động.
  • Trung tâm Kiểm soát lượng tử LX – Cung cấp sự linh hoạt, khả năng phục vụ cao cấp và truy cập từ xa.

CYK Compound Centrifugal Chiller của YORK® by Johnson Controls