skip to Main Content
Hãy đặt một câu hỏi

Your Name (required)

Your Email (required)

Your Message

Hồ Chí Minh: CR3-17B, Tầng 2, Crescent Residence 3, 109 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7.
Tel : [+84.28] 5411 1128 | F : [+84.28] 5411 1130

Brands Contacts

Johnson Controls (BMS) : Mr. Đặng Công Lý E: ly.dang@appliancz.com.vn M: +84 976 699 128
York (Chiller) : Mr. Phan Ngọc Quân E: quan.phan@appliancz.com.vn M: +84 982 885 538
Simplex (Fire Alarm) : Mr. Đặng Công Lý E:  ly.dang@appliancz.com.vn M: +84 976 699 128
BAC (Cooling Tower) : Mr. Võ Hoàng Thanh E: thanh.vo@appliancz.com.vn M: +84 908 599 592
Scentair/Optipura/ Trion : Ms. Phạm Thị Tuyết
E: tuyet.pham@appliancz.com.vn M: +84 968 435 533
Armstrong (Pump) : Mr. Võ Hoàng Thanh E: thanh.vo@appliancz.com.vn M: +84 908 599 592
Hager/Khind (Electrics) : Mr. Mr. Claff Yeap
E: claff.yeap@appliancz.com.vn M: +84 981 919 403
Service : Ms. Đinh Ngọc Thảo
E: thao.dinh@appliancz.com.vn M: +84 938 625 093

Hà Nội: Tầng 4, Toserco Building, 273 Kim Mã, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình.
Tel : [+84.24] 3926 4730 | F : [+84.24] 3926 4729

Brands Contacts

Johnson Controls (BMS) : Mr. Ngô Phú Lộc E: loc.ngo@appliancz.com.vn M: +84 946 792 769
York (Chiller) : Mr. Vũ Hữu Quý E: quy.vu@appliancz.com.vn M: +84 941 933 009
Simplex (Fire Alarm) : Mr. Ngô Phú Lộc E: loc.ngo@appliancz.com.vn M: +84 946 792 769
BAC (Cooling Tower) : Mr. Phạm Xuân Lộc E: loc.pham@appliancz.com.vn M: +84 989 989 123
Scentair/Optipura/Trion : Ms. Thuận Nguyễn
E: thuan.nguyen@appliancz.com.vn M: +84 988 233 659
Armstrong (Pump) : Mr. Phạm Xuân Lộc E: loc.pham@appliancz.com.vn M: +84 989 989 123
Hager/Khind (Electrics) : Mr. Claff Yeap
E: claff.yeap@appliancz.com.vn M: +84 981 919 403
Service : Ms. Đinh Ngọc Thảo
E: thao.dinh@appliancz.com.vn M: +84 938 625 093
Back To Top